Neem direct contact met ons op: 06 – 57 66 51 90

Klachten

Klachtenprocedure Praktijk Linea Recta (conform de Wkkgz):

1. Informeer eerst Praktijk Linea Recta over uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg. Praktijk Linea Recta is hierbij aangesloten;
2. Zowel Praktijk Linea Recta als u kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg;
3. Dan volgt de bemiddelingsfase/ klachtbehandelingsfase. Na schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder moet deze zich inzetten om binnen 6 weken te komen tot een oplossing voor uw klacht. In deze periode vinden bemiddelingsgesprekken plaats met de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg, Praktijk Linea Recta en u. Als resultaat ontvangt u van Praktijk Linea Recta een onderbouwd oordeel over de klacht. Hierin wordt de visie van Praktijk Linea Recta uiteen gezet. Zo staat er in welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen;
4. Deze termijn van 6 weken mag nog eens worden verlengd met 4 weken. Praktijk Linea Recta brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden;
5. Wanneer cliƫnt en Praktijk Linea Recta het eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijvoorbeeld als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen, maar ook als Praktijk Linea Recta meer tijd nodig heeft om met een goede oplossing te komen. De meeste klachten worden in deze fase tot een goed einde gebracht;
6. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de erkendeĀ geschillencommissie Stichting Geschilleninstantie KPZ.
7. De Stichting Geschilleninstantie KPZ neemt het oordeel van Praktijk Linea Recta mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

Opleidingen / partners / beroepsverenigingen

Aanbod

Welke unieke combinatie van coachingstrajecten wordt afgesproken is afhankelijk van je specifieke behoefte en hulpvraag.

We starten altijd met een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan het traject wordt concreet vastgesteld wat je coachingsvraag omvat.

Lees Meer

logo-ico