Neem direct contact met ons op: 06 – 57 66 51 90

Cool programma

Leefstijlcoaching via het COOL-programma (aangeboden vanaf januari 2021)

Het Coaching op Leefstijl (afgekort: CooL) programma voor volwassenen is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Vanaf januari 2021 zal deze leefstijlinterventie worden aangeboden aan cliënten met een BMI van boven de 30 (of BMI 25-30 met daarnaast een verhoogd risico op diabetes type 2 of hart- en vaatziekten) én een verwijzing door de huisarts. In dit geval is volledige vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk.

Het programma bestaat uit een basis- en een onderhoudsprogramma die beide dezelfde opzet kennen: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken van 45 minuten waarin jouw persoonlijke doel wordt besproken, 8 groepsbijeenkomsten (8 tot 12 personen) van anderhalf uur en een eindgesprek. Het CooL-programma wordt aangeboden door de leefstijlcoach en duurt in totaal 24 maanden. Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

INHOUD GROEPSSESSIES BASISPROGRAMMA

1: Kleine aanpassingen, groot effect gedragsverandering
2: Kom in beweging, bewegen en sporten, in nauwe samenwerking met buurtsportcoach van de gemeente
3: Lekker eten geeft structuur, gezonde voeding (variatie, voedingswaarde, portiegrootte, regelmaat en bewust eten)
4: Slapen & ontspanning, slaap, stress management en ontspanning
5: Gezond leven is plannen, planning, timemanagement en gezonde leefstijl
6: Hoe maak ik mijn acties tot een succes, zelfregulatie strategieën, hoe om te gaan met verleidingen. Valkuilen definiëren en terugvalpreventie
7: Hoe gezond is jouw weekend? vasthouden gezond leefpatroon in uitzonderingssituaties
8: Hoe blijf ik in beweging? langdurig voortzetten van nieuwe leefstijlgewoontes

INHOUD GROEPSSESSIES ONDERHOUDSPROGRAMMA

1: Wat is je doel? doelen stellen (hoofddoel en subdoelen), acties formuleren
2: Beweging, waar zit je kans? welke stappen heb je al gezet (letterlijk en figuurlijk) en waar zitten kansen voor verbetering
3: Voeding, etiketten lezen, gezondheidsclaims interpreteren en marketing doorzien
4: Je energiehuishouding, energiegevers en energienemers, goed voor jezelf zorgen
5: Time management, overzicht creëren in alle taken, keuzes maken, prioriteiten stellen.
6: Succesvolle verandering, plan van aanpak, inzet persoonlijke kwaliteiten
7: Informatie overload “infobesitas”, omgaan met gezondheidshypes, betrouwbare bronnen van informatie
8: Op eigen voet verder, steun zoeken, persoonlijke kracht

Opleidingen / partners / beroepsverenigingen

Aanbod

Welke unieke combinatie van coachingstrajecten wordt afgesproken is afhankelijk van je specifieke behoefte en hulpvraag.

We starten altijd met een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan het traject wordt concreet vastgesteld wat je coachingsvraag omvat.

Lees Meer

logo-ico